Menu

Menu

ForsideOtto FrelloFrelloOtto Frello Tour- Kunst i stor størrelse Otto Frello`s Plads Thomas Frello´s tale ved 100 år´s fødselsdagNyhederKalenderBo i OutrupFakta om OutrupProfileringsside om Outrup for tilflyttereBørnepasningErhvervsdrivendeHåndværker og HandelsstandsforeningenMøllegården.... Ældre i OutrupOutrup ErhvervsinvestOutrup SangenOutrup FondenUndervisningLokalhistorieForsyningsselskaberOutrup Udviklingsplan 2020 EgnshistorieKirke og religionAnnoncører her på sidenKollektiv trafikVarde KommuneFonde, foreninger, arbejdsgrupper mv. i lokalområdetIrma Damgaards klummer i Sognebladet 2001 - 2015FritidForeningerMælkestien gennem anlægget på 15 minutterMælkevejenOplevelsesbanken ComevisitOutrup Kultur & IdrætscenterVærd af se omkring OutrupOutrup SogneforeningBlaabjerg UdviklingsrådFritids-og ungdomsklub mv.Bibliotek/BogbusOutrup AntenneforeningGalleriBilleder fra begivenheder i OutrupFoto fra Outrup AnlægGalleri Blåbjerg HKGalleri Outrup BoldklubGalleri Outrup GUBGalleri SpeedwayLokal sport frem til 1 oktober 2023SognefilmLinks til videoer fra OutrupFrelloForsøgsgalleriKontaktBliv annoncør på denne sideNyheder og kalenderWebmaster
Blåbjerg Klitplantage
I september måned kan man være heldig at høre kronhjortenes brunstbrøl
Default image

Velkommen til Blåbjerg - Nyminde Klitplantag

Området har næsten overalt præg af sandflugt og byder på en spændende natur med klitter, kystskrænter, "bjerge", hede, egekrat og plantage. Man kan være heldig at se noget af det kronvildt, som lever vildt i plantagen.

Langs kysten er der anlagt en række parkeringspladser. Inde i plantagen er der gang-, ride- og cykelstier. Vandreture er afmærket med farver og ruterne fremgår af kortet. Fra P-pladsen ved Blåbjerg udgår flere ruter.

Ved Nr. Nebel startede skovdistriktet plantningen af en ny skov i 1993. Der kommer en stor del egebevoksninger, og skoven bliver 130 ha stor.

Det blå Bjerg, Blåbjerg, som plantagen har navn efter, er landets højest beliggende klit med toppen 64 meter over havet. Kun den øverste del er flyvesand, der hviler på en bakke. Blåbjerg fungerede tidligere som sømærke, fordi det tydeligt kunne ses fra havet. Bjerget har sit navn, fordi det på afstand ligner et fjernt, blåt bjerg. Lokalt kaldes klitterne ofte for bjerge (æ bjerre). l klart vejr er der fra bjerget udsigt til store dele af det sydvestlige Jylland. Der er set 40 kirketårne fra udsigtspunktet.

Mod sydøst ses de nu fredede rester af Fiilsø, som engang var en af landets største søer Afvanding af søen startede i 1848. I samme retning ses Henne Kirke fra omkring år 1200 og det endnu ældre, tidligere gods Hennegård. Muligvis har der endnu tidligere ligget en vikingeborg på stedet.

Mod sydvest ses Henne Strand, og mod nord skimtes Ringkøbing på den anden side af fjorden. Tipperne er den halvø, der strækker sig ud i den sydlige del af fjorden. Det er et videnskabeligt reservat for fugle, og her observeres fuglelivet året rundt.

Umiddelbart syd for Blåbjerg har Nationalmuseet udgravet en gravhøj med begravelser fra både sten- og bronzealder.

Stenen på Blåbjergs top er rejst i 1908 til minde om kammerherre Thyge de Thygeson, der fra 1861 til 1899 var leder af Klitvæsenet.
l denne periode blev store dele af klitplantagerne i Vest- og Nordjylland anlagt. Stenen er hentet på Bornholm, sejlet til Esbjerg og derfra med hestevogn fragtet til sin nuværende plads.

Naturen i Blåbjerg

Plantagens samlede områder udgør ca. 4.600 ha, og godt halvdelen er bevokset med træer. Plantningen begyndte i 1878 efter loven om dæmpning af sandflugt.

Gæster, der besøger området en blid sommerdag kan kun vanskeligt forstå, hvorfor det er nødvendigt med de omfattende dæmpnings- og plantningsarbejder, som har fundet sted de sidste hundrede år. Tænker man sig imidlertid et par århundreder tilbage, vil man vidt omkring Blåbjerg se gulhvidt sand - bjerge af sand i et levende landskab. l blæst og storm vil landskabet ustandseligt omformes og sandet brede sig over dyrket jord, stoppe vandløb og ødelægge bebyggelser.

Formålet med træplantning er at sikre en varig dæmpning af klitternes vandring. De store plantninger har i denne henseende været en næsten ubetinget succes. Faren for sandflugt er dog stadig til stede, og det er derfor vigtigt, at man ikke ødelægger planter, hegn eller andet, der binder sandet.

l Blåbjerg-Nyminde Klitplantage lever kronvildt frit - ligesom i områdets andre klitplantager Kronhjorte ses sjældent, og derfor er oplevelsen af dem så meget mere spændende. Der er størst chance for at se kronhjortene i de tidlige morgentimer. l september måned kan man på en tur om natten eller tidligt om morgenen være heldig at høre kronhjortenes brunstbrøl.

Landskabet

Langs Vesterhavet findes de levende klitter og bag dem ligger Nymindestrømmen, en arm af Ringkøbing Fjord, omgivet af rørskove. Øst herfor findes gamle kystskrænter med en sparsom bevoksning af græs og lav på det magre, udvaskede klitsand. På store områder er der dog plantet bjergfyr (bjergfyr-"tæppet") for at dæmpe sandets flugt. Længst fra havet findes et bakket landskab, som er dækket med lag af flyvesand i forskellig tykkelse. Derfor er der ulige betingelser for væksten af træerne. l plantagens sydlige del er der et stort område med hede, og syd for Blåbjerg er der et stort, naturligt egekrat.

Fra skov- og Naturstyrelsen hjemmeside (www.naturstyrelsen.dk)